கிராமத்து வெள்ளந்தி விவசாயிகள்

கிராமத்து வெள்ளந்தி விவசாயிகள்சில நேரங்களில் பத்திரிகைகளை படித்துவிட்டு டெல்லி அரசியல் மற்றும் உலக அரசியலில் அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை செய்திகள் குறித்தெல்லாம் பேசுவது உண்டு. அது சுவாரசியமாக இருக்கும்.
At village….
May be discussing about 2019 Elections!!
About Trump’s decision on Jerusalem!
KSRPostings
K S Radhakrishnan
கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்.12-12-2017

Share Button
Share